13.11.05

Botaninen paratiisi - ihmiset ideologisina puutarhoina

Poliittinen on henkilökohtaista - vai uskaltaako joku olla eri mieltä?

2 Comments:

Blogger Jari Sedergren said...

Poliitikon kohdalla kyse on jopa tautologiasta. Joidenkin kohdalla anakronistista. Eli toisinaan pitää paikkaansa, toisinaan ei.

13/11/05 12:21  
Blogger Veloena said...

Mutta emmekö kaikki ole psyykeltämme suurin osin poliittisten valintojen muovaamia?

Kaavoitus, estetiikka, hyvinvointipalvelut, koulutussuunnitelmat...

13/11/05 12:54  

Lähetä kommentti

<< Home

<